Home  Albert  News  Purchase  Gallery  Contact  Writings  Links

2012 03 14


Bataviawerf ~ centrum voor ambachtelijke scheepsbouw


Ruud Sint photos

              De Bataviawerf is een scheepswerf met bijzondere ambities. Er worden schepen uit de Gouden Eeuw gereconstrueerd die belangrijk zijn geweest in onze maritieme geschiedenis. Dit erfgoed is destijds wegens een beperkte levensduur gesloopt of ligt als scheepswrak op de bodem van de zee. In april 1995 werd de Batavia, 's werelds beste reconstructie van een 17e eeuws VOC-schip, na tien jaar bouwen te water gezet. Initiatiefnemer was scheepsbouwmeester Willem Vos. Na de voltooiing van de Batavia is op de werf begonnen met een tweede project 'De 7 Provincien', een 17e eeuws oorlogsschip waar Michiel de Ruyter vele zeeslagen mee heeft gevoerd.


ruud sint

De oorspronkelijke Batavia werd in 1628 gebouwd in opdracht van de Verenigde Oostindische Compagnie op de Peperwerf in Amsterdam. Het was een retourschip, speciaal ontworpen om de lange reis naar en van Indie te ondernemen. Echter op 4 juni 1629 is het schip, met 332 opvarenden aan boord en met bestemming Java, op zijn eerste reis vergaan voor de kust van West-Australie. Het verhaal van deze stranding werd een bloedstollende thriller met moord en doodslag, verraad, muiterij en het recht dat uiteindelijk zegevierde.
Het bijzondere aan de prestatie van Willem Vos was dat hij erin is geslaagd om tegelijkertijd leiding te geven aan een scheepswerf, aan een historisch onderzoeksproject, aan een toeristisch bedrijf en aan een vrijwilligersorganisatie. Bij het terugtreden van Willem Vos als scheepsbouwmeester van de Bataviawerf in 2003, heeft het Bestuur van de Bataviawerf besloten een fonds op te richten, het Willem Vos Fonds.

____________________________________________________________________________
 

 een droevig eind en een pijnlijke afloop voor Willem Vos (1940)
2005 gedwongen de Bataviawerf verlaten onder druk van een nieuw bestuur: in zijn eigen woorden
____________________________________________________________________________

klik
Brand Bataviawerf richt grote schade aan
13 Oktober 2008 LELYSTAD
Op de Bataviawerf in Lelystad heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. De zeilmakerij, diverse kantoren en de werkplaats van de werf zijn door de vuurzee verwoest.
______________________________________________________________________________
 

Dutch, the magazine, March/April 2012