Home  Albert  News  Purchase  Gallery  Contact  Writings  Links

2015 01 12

klik op dit stamboom schema voor een grotere afbeelding
kijk ook naar het raadsel van [overgrootvader]

                Achternamen waren niet gewoonlijk in gebruik totdat mensen meer hun geboorte gebieden verlieten. Eerst werd aangeduid welke willem (bij voorbeeld) werd bedoeld met het toevoegen van de vaders naam ~ dus Willem Jacobszoon, of waar hij woonde ~ Willem van het Bos, en dergelijke. (Achternamen werden ook ontleend aan wat Meertens (hieronder) "wereldlijke waardigheden" noemt.) Maar Ria ~ de vrouw van mijn neef Johan, die uit een Egmond (Noord Holland) familie is, moet de vraag "van wie ben je dan" nog beantwoorden met "van Riet van Piet van Aaltje van de dijk."

                "Aan wereldlijke waardigheden, ambten en bedieningen zijn ontleend de namen Baljuw, Baljeu, Drost(e), Drossaart, Schout (die echter tegelijk een oude mansvoornaam is), Scholte(n), Schults (die ook van Schout en zijn nevenvormen afgeleid kunnen zijn), (de) Klerk, de Clercq, Richter, Raadsheer, Advokaat, Taalman (= advocaat)1) (de) Meester, Schoolmeester, Bouwmeester, Dijckmeester, Rentmeester, de Meulemeester, Gildemeester, Hoveling, Kamerling, Schenk (= schenker), Burger (ook mansvoornaam), Gezelle, Knecht, Koetsier enz." ~ P.J. Meertens, De betekenis van de Nederlandse familienamen

door Roland Boerger (Duitsland)
                The börger surname refers to a citizen of a borough, from the Middle High German "burc," meaning a "fortified town." As a surname, börger may also come from one of the many place names in the region.
                In the medieval era, many different cultural groups lived in the German states. There are thus many regional variations of German surnames from that era. Westphalians spoke Low German, which is similar to modern Dutch. Many German names carry suffixes that identify where they came from. Others have phrases attached that identify something about the original bearer. Other variations in German names resulted from the fact that medieval scribes worked without the aid of any spelling rules. The spelling variations of the name börger include Burger, Burgger, Burrger, Burgerr, Buerger, Buergger, Buergerr, Borger, Borgger, Borgger, Borgerr, Boerger, Boergger, Boerrger, Boergerr, Burgen, Buergen, Borgen, Boergen, Burgel, Buergel, Borgel, Boergel, Burgele, Buergele, Borgele, Boergele and many more.

Contact the Author: Bahnhofstrasse 12, Grünberg, Hessen 35350, Germany 2998
 

doop jurk
                Ik werd gedoopt in de Nieuwe kerk; zussen Marijke en Nel in de Vondelkerk.
                Mijn zuster Hiltje is gedoopt in the Koepelkerk. "Al lang afgebroken," schreef zij. "Waar hij precies was weet ik niet meer, ergens in de buurt van het Leidsebosje geloof ik. Ik vond wel mijn doopbewijs, maar niet het adres van de kerk. Na al die jaren zie ik er nu pas een fout op staan. Mijn geboortedatum Is daarop namelijk: 27 Januari 1929. Dat niemand dat ondekt heeft is ongelovelijk! Er was een familie-doopjurk. Tante Coba had die en ik geloof dat de kinderen van Petra er in zijn gedoopt. Wij als zusters en broer niet. De jurk was gemaakt van kanten katoen. Mirjam en Janine hadden hem ook aan; Yolanda was er al te groot voor toen zij gedoopt werd."
                Ria Tilgenkamp schreef mij:
                "De doopjurk heb ik in bewaring gekregen van Johan's moeder en ik bewaar het nog steeds. De jurk is gemaakt van katoenen stof waarin ankertjes zijn geweven en er is kant diagonaal op het lijfje en dwars over 'de rok' bevestigd. Het is werkelijk een allermooist feestjurkje, liefelijk.
                "Het hele gezin van [schoonmoeder] Johanna is er in gedoopt, behalve Henry. Ook bijna al haar kleinkinderen, waaronder Petra en Victor. De kinderen van Hanna hebben hun kinderen er in laten dopen en ook de kinderen van onze Victor, Robin en Riejanne, zijn er in gedoopt."
 

Burger
volkstelling 1947
personen met geboortedatum en adres
aantal naamdragers per provincie
Groningen 16
Friesland 9
Drenthe 3
Overijssel 57
Gelderland 110
Utrecht 157
Amsterdam 531 [die ene ben ik]
Noord-Holland 726
Noord-Holland totaal 1257
Den Haag 168
Rotterdam 209
Zuid-Holland 748
Zuid-Holland totaal 1125
Zeeland 106
Noord-Brabant 47
Limburg 26
CBR 3
totaal 2916

_______________________________________________________
 

uit de genealogie paginas van kees burger op geneanet

Johan Henrich Börger

État civil
               * Né le 4 juin 1744 - Ueffeln (Dld)
               * Décédé le 16 septembre 1813 - Breukelen - Neijerode , ŕ l'âge de 69 ans
               * Inhumé le 20 septembre 1813 - Breukelen - Neijerode
               * Tuinier

Parents
               * Wolcke Börger 1694-1758
               * Anna Maria Honebecke 1707-1780

Mariage(s) et enfant(s)

               * Marié le 27 octobre 1776, Weesp, avec Maria Maria Scholte(n) 1751-1828 (Parents : Hendrik Scholte(n) ca 1725 & Angenita Christaina Eelders ca 1726)
Het echtpaar Börger-Scholte ging op 12-10-1776 in ondertrouw, geld voor de huwelijkssluiting was er niet want Johan werd vrijgesteld van betaling.
Johan Hendrik Börger uit osnabrügse, en wonende weespercarspel, te zullen trouwen met Maria Scholte, jongedogter int weespercarspel, en wonende tot Amsterdam, verklaart geen middelen te hebben en kies dienvolgende in het middel op het trouwen geEmaneert, pro deo aan te geven.... fl------------
getekend: Jhan Hendrik Börger (kopie in bezit Kees Burger)

[kinderen]
               o Willem Börger (Burger) 1777
               o Maria Börger (Burger) 1779-1861
               o Angenita Christiana Börger (Burger) 1780-1867
               o Hendrik Burger 1781
               o Catharina Elisabeth Burger 1783-1783
               o Catharina Elisabeth Burger 1784-1882
               o Johannes Hermanus Jan Burger 1786-1843
               o Pieter Hendrik Burger 1788-1855
               o Margaretha Margrietje Burger 1790-1829
               o Frans Burger 1792-1841                [de betovergrootvader van albert]
               o Christiaan Burger 1794
               o Dirk Daniel Burger 1796-1859
               o Johanna Maria Burger 1800-1801

NOTE:
               Johan Henrich werd geboren in Duitsland in het plaatsje Ueffeln. Dit is hoofdzakelijk een agrarisch dorp. Het is gelegen in het bisdom Osnabrock. Ongeveer 60 km. van de Nederlandse grens. Er heerst aldaar veel armoede. Veel mensen uit deze streek vertrekken naar betere oorden. Uit deze streek komen o.a. Dreesman (V&D) en Kloppenburg (van Peek en ....) Op 13 april 1764 schrijft hij zich in bij de Evangelische Lutherse kerk in Weesp. Hij gaat wonen in Weespercaspel. Deze aan de Amstel gelegen gemeente heeft in die jaren twee fabrieken. Dit zijn twee ververijen. Een ververij is een fabriek waar vloerkleden worden gereinigd.
               In 1776 trouwt hij een jongedochter uit Weespercaspel, Maria Scholte. Dan wonende bij haar ouders te Amsterdam op de Egelantiersgracht Het jonge paar gaat wonen in Amsterdam. Ze krijgen daar 3 kinderen en verhuizen in het jaar 1781 naar het dorp Breukelen. Johan gaat werken als tuinier en gaat met zijn gezin wonen op het adres Hoffwerk in Breukelen. Uit dit huwelijk worden in Breukelen nog eens tien kinderen geboren. In 1813 komt Johan te overlijden. De aangifte van overlijden is in de Franse taal opgesteld. (Franse overheersing) (kopie 2002 in bezit van Kees Burger.)

overlijden: kopie aangifte in mijn bezit / Kees Burger
Aangifte is opgesteld in de Franse taal.
volgens Utrechts Archief
Overlijdensakte Breukelen-Nijenrode 20 september 1813
overledene
Naam: Johan Hendrik Burger
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-09-1813
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Breukelen-Nijenrode
godsdienst: Evangelisch Luthers
_______________________________________________________________

~ ik heb een link naar jouw webpagina op geneanet toegevoegd op mijn website
ik hoop dat je het goedkeurt
ben je verhuist uit amsterdam? ~
nadat ik het bovenstaande bericht naar kees burger had gezonden, antwoorde hij meteen als volgt:

Hallo Albert,

Ik vind het altijd weer fijn dat ik ergens op deze wereld mensen tref die interesse hebben voor mijn verzameling. Nog leuker vind ik als dit dan mensen zijn die enige verwantschap met mij hebben. Wij hebben in ieder geval dezelfde stamouders en zijn dus verre familie. Ik stuur je de gegevens van jou "kwartierstaat" zie hier onder. In de rechte lijn hebben we dezelfde voorouders. Wel wil ik het volgende opmerken, de naam Petersen schrijf je met een "e ". Dus niet met een "o" (je schrijft Peterson) dat is niet juist.

Ook heb ik op jou site foto's bekeken. Er komen trekjes overeen met mijn vader (de ogen). De vraag of wij niet meer in Amsterdam wonen is juist. Ik ben nog wel in Amsterdam geboren op 31-mrt-1957. In 1959 zijn mijn ouders in Harderwijk gaan wonen. Ik zelf ben nu woonachtig in Voorhout (tussen Leiden en Noordwijk / of tussen Den Haag en Amsterdam).

Op jou site lees ik dat je een muzikant bent. Je erg creatief lijkt / bent en je geeft mij de indruk dat de problematiek in de wereld je bezig houdt. Dat is niet anders in onze familie. Ik zelf houdt van mensen en heb grote interesse in wat er in de wereld gebeurt. Ik ben politieman geworden en ben nu al 25 werkzaam bij de Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Ik heb vele mensen beveiligd en veel landen bezocht. De laatste jaren houd ik mij meer met projecten bezig bij deze dienst. Mijn broer Hein, (1956 - 2006) was leraar tekenen en handvaardigheid, was kunstenaar en levensgenieter en heeft vele grote reizen gemaakt. Mijn oudste broer Eko (geb. 1954) was 1e stuurman bij de koopvaartdij en stroop de wereldzeeen af. Hij werkt nu als directeur van een adviesbureau. Mijn zusje Annelies (geb. 1959) is helemaal een levensgenieter. Zij en haar man zijn vorig jaar vertrokken met hun zeilboot uit Nederland en willen de komende vijf jaar niet denken om terug te komen. Misschien blijven ze ergens hangen waar ze het leuk vinden. Mijn vader hield er van om zich in te zetten voor de mensheid, hij o.a. was militair, na de oorlog is hij drie jaar naar Indonesië geweest als marineman. Hij had de oorlog meegemaakt (40-45) als jongen van 14 tot 19 jaar. Na de oorlog wilde hij zelf zijn bijdrage leveren. Natuurlijk een heel andere tijd. Om je jeugd in bezet Amsterdam te moeten doorbrengen. Daarna heeft hij gewerkt als politieman in Amsterdam en later in Harderwijk. Ook werd hij docent. Verder stond op het amateurtoneel en speelde stukken van Shakespieare en voor een goede klucht liep hij ook niet weg. Hij werd naar mate hij ouder werd steeds progressiever en zette zich in voor de vakbond en voor de kerk. Zijn vader Joop (Johannes Hendricus mijn opa) was timmerman, groeteman. Toen hij twintig was werkte hij als timmerman bij de droogdok maatschappij in Amsterdam. Dit was een dok van de Nederlandse marine. Hem werd gevraagd om in Indonesië (toen nog van Nederland) een scheepswerf op te zetten. Hij wilde toen samen met zijn aanstaande bruid (mijn oma) een bestaan opbouwen op Batavia (Indonesië). Echter kreeg het stel geen toestemming omdat Joops schoonvader dit niet wilde. Hij zette een eigen timmerbedrijf op en maakte o.a. decours voor theater Carré in Amsterdam. Maar ook hieraan kwam door de crisisjaren (1920-1930) snel een einde. Hij heeft toen de groentezak van zijn vader overgenomen. (Er was een heel Burger imperium in die tijd voor wat betreft de groentehandel in en rond Amsterdam)

Jou opa Jacobus Johannes Burger en Johannes Hendricus Burger waren broers. Jacob was jou opa en Johannes was mijn vaders opa.
Uit het militie register Prov. archief Haarlem, Jacobus Johannes Burger, geb. 20-09-1868 te Amsterdam. Op 10 maart 1888 aangewezen tot de dienst. keuring: 1712 mm. aangezicht ovaal, voorhoofd rond, kin spits, haar bruin, ogen blauw, neus gewoon.
Volgens opgave was hij voor dat hij dienst ging schoenmaker.

met vriendelijk groeten
Kees Burger

Kwartierstaat van Albert Burger

Generatie 1 (proband)
1 Albert Burger, geboren omstreeks 1940 in Amsterdam. Albert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1967 in Winnipeg Canada, met Alona Ericson, ongeveer 21 jaar oud. Alona is geboren omstreeks 1946 in Fort Frances Canada, dochter van Erik Eriksson en Myrtle Wade.

Generatie 2 (ouders)
2 Albert Burger, geboren op 31-08-1898 in Amsterdam. Albert is overleden omstreeks 1977 in Vancouver (Canada), ongeveer 79 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 23-02-1928 in Amsterdam met de 20-jarige Elisabeth Sint (zie 3 hieronder). De scheiding tussen Elisabeth en Albert werd uitgesproken op 11-06-1943 in Amsterdam (scheiding).
3 Elisabeth Sint, geboren op 09-06-1907 in Den Haag. Elisabeth is overleden op 20-03-1987 in High Prairie (Canada), 79 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)
4 Jacobus Johannes Burger, geboren op 20-09-1868 in Amsterdam. Jacobus is overleden op 12-09-1916 in Amsterdam, 47 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 07-09-1893 in Amsterdam met de 21-jarige Marij Mustard van der Veen (Smith) (zie 5 hieronder). Jacobus en Marij gingen op 07-09-1893 in Amsterdam in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Marij en Jacobus vond plaats op 07-09-1893 in Ned. Herv. Kerk Amsterdam.
5 Marij Mustard van der Veen (Smith), geboren op 25-10-1871 in Forfarshire Dundee (Schotland). Marij is overleden op 03-12-1942 in Amsterdam, 71 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1942 in Amsterdam.
6 Jacob Sint. Hij trouwde met
7 Marijtje Jongkees.

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Johan Andries Burger, geboren op 23-05-1829 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1829. Johan is overleden op 20-03-1895 in Amsterdam, 65 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1895 in Amsterdam. Hij trouwde met
9 Johanna Elisabeth Petersen, geboren op 25-03-1830 in Amsterdam. Johanna is overleden.
10 Albert van der Veen, geboren omstreeks 1841 in Amsterdam. Albert is overleden op 17-02-1917 in Amsterdam, ongeveer 76 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 23-10-1878 in Amsterdam met de 31-jarige
11 Jessie Mitchell, geboren op 11-04-1847 in Dundee (Schotland). Jessie is overleden op 18-01-1909 in Amsterdam, 61 jaar oud. Zij is begraven op 22-01-1909 in Amsterdam. Jessie trouwde (1), 18 jaar oud, op 10-11-1865 in Dundee (Schotland) met George Smith, (geb. ±1844), ongeveer 21 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Frans Burger, geboren op 21-08-1792 in Breukelen. Hij is gedoopt op 21-08-1792 in Utrecht. Frans is overleden op 07-05-1841 in Amsterdam, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1841. Hij is begraven in Amsterdam. Hij trouwde, 36 jaar oud, op 27-08-1828 in Amsterdam met de 19-jarige Alida Böhm (zie 17 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Alida en Frans vond plaats op 27-08-1828 in Amsterdam.
17 Alida Böhm, geboren op 29-04-1809 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 03-05-1809 in Amsterdam. Alida is overleden op 07-02-1885, 75 jaar oud.
18 Johannes Henderikus Petersen, geboren in 1804. Johannes is overleden. Hij trouwde met
19 Mijntje Moerkerk, geboren op 15-12-1807 in Amstedam. Mijntje is overleden.
20 Hendrik van der Veen. Hendrik is overleden. Hij trouwde met
21 Clasiena de Vries. Clasiena is overleden.
22 Peter Mitchell. Peter is overleden in Schotland. Hij trouwde met
23 Isabella Chalmers,. Isabella is overleden in Schotland.

Generatie 6 (oudouders)
32 Johan Henrich Börger, geboren op 04-06-1744 in Ueffeln (Dld). Johan is overleden op 16-09-1813 in Breukelen - Neijerode, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1813. Hij is begraven op 20-09-1813 in Breukelen - Neijerode. Hij trouwde, 32 jaar oud, op 27-10-1776 in Weesp met de 25-jarige Maria (Maria) Scholte(n) (zie 33 hieronder). Johan en Maria gingen op 12-10-1776 in Weesp in ondertrouw.
33 Maria (Maria) Scholte(n), geboren op 25-03-1751 in Weesp. Zij is gedoopt op 25-03-1751 in Weesp. Maria is overleden op 20-12-1828 in Maarsseveen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1828. Zij is begraven in 1828 in Maarsseveen.
34 Johan Andries (Jan) Böhm, geboren omstreeks 1754 in Amsterdam. Jan is overleden na 1828, minstens 74 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1804 in Amsterdam met de ongeveer 24-jarige Catharina (Kaatriena) Dukater (Kaater) (zie 35 hieronder). Jan en Kaatriena gingen op 04-05-1804 in Amsterdam in ondertrouw.
35 Catharina (Kaatriena) Dukater (Kaater), geboren op 01-10-1780 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan. Zij is gedoopt op 01-10-1780 in Amsterdan. Kaatriena is overleden op 15-01-1845 in Amsterdam, 64 jaar oud.
38 Pieter Moerkerk. Hij trouwde met
39 Johanna van Meurs.

Generatie 7 (oudgrootouders)
64 Wolcke Börger, geboren op 17-11-1694 in Ueffeln (Dld). Wolcke is overleden op 15-10-1758 in Ueffeln (Dld), 63 jaar oud. Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1730 met de 22 of 23-jarige
65 Anna Maria Honebecke, geboren op 16-11-1707 in Ueffeln (Dld). Anna is overleden op 12-12-1780 in Ueffeln (Dld), 73 jaar oud.
66 Hendrik Scholte(n), geboren omstreeks 1725 in Paderborn Duitsland. Hendrik is overleden. Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-05-1752 in Weesp met de ongeveer 26-jarige Angenita Christaina Eelders (zie 67 hieronder). Hendrik en Angenita gingen op 06-05-1752 in Weesp in ondertrouw.
67 Angenita Christaina Eelders, geboren omstreeks 1726 in "t Holsteijnse Duitsland. Angenita is overleden.
68 Andries Böhm.
70 Cornelis Dukater (Kaater), geboren in 1755 in Amsterdam. Cornelis is overleden. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1780 met de ten hoogste 25-jarige
71 Aafje van Assendelft, geboren na 1755. Aafje is overleden op 26-01-1811 in Amsterdam, ten hoogste 56 jaar oud.

Generatie 8 (oudovergrootouders)
128 Johan Hinrich Börger, geboren in 1665 in ? Duitsland. Johan is overleden. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1690 met de 24 of 25-jarige
129 Gretke, geboren in 1665 in ? Duitsland. Gretke is overleden.
130 Arend Honebecke, geboren in 1680 in ?. Arend is overleden.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1705 in ? met de 24 of 25-jarige
131 Anna Catharin Limber??, geboren in 1680 in ? Duitsland. Anna is overleden.
132 Dirk Scholte(n), geboren in 1700. Dirk is overleden. Hij trouwde met
133 Anna Geertruijd {Gesmes Hernier} Hesmer, geboren in 1700. Anna is overleden.
140 ? Dukater (Kaater). Hij trouwde met
141 NN.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)
266 Hesmer, geboren in 1665. Hij is overleden.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 10-09-2010 09:57 door Burger

__________________________
 

2012 07 03
Hallo Albert,
Ik ben in Ueffeln geweest en heb daar enig onderzoek gedaan
en een amateur geschiedkundige gesproken die interessante gegevens vertelde.
Zo ook het kerkje dat al 700 jaar bestaat en belangrijke archiefstukken bevat.
Dit alles is weergegeven in een belangrijk boekje.
In de bijlage heb ik in een notendop weergegeven wat ik heb verzameld.
Wil je meer weten, dan hoor ik het wel.
Groeten
Roland Burger
 

Hoi Albert
Ik ben bekend met deze informatie. Ik heb in 2003 of 2004, Roeland opgezocht in Bergen op Zoom en hebben we informatie uitgewisseld.
Groet Kees Burger
 

Zur Arbeit nach Holland
                Door de 30 jarige oorlog in Westfalen ontstond er door o.m. de vele plunderingen in dorpen een grote armoede. Nadat in 1648 door het sluiten van de Westfaalse vrede een einde aan de oorlog was gekomen, werd alles in het werk gesteld om de orde in het land te herstellen.
                De bevolking van het dorp Ueffeln en omgeving bestond hoofdzakelijk uit kleine erfkeuters die een klein stukje grond bewerkten zgb Markkotten.
                Uit het register van de St.Marien-Kirche in Ueffeln blijkt dat in 1599 Hinrich Börger een Markkotten bezit en in 1723 dit door Johann Börger wordt voortgezet.
                Nederland was door ondermeer de VOC aanzienlijk rijker dan zijn buurland en dat had op de bevolking van Westfalen dus ook op die van Ueffeln een grote aantrekkingskracht. Met groepen trok men in het voorjaar de grens over door bossen en heidevelden om na 14 dagen op de plek van bestemming te komen. Door de Nederlanders werden zij Hannekemaaiers of Moffen genoemd. Velen jongeren zagen de welvaart en besloten dan ook niet om naar hun dorpen terug te keren.
                Met Johan Henrich Börger bleven velen uit zijn omgeving in Nederland hangen, getuige onderstaande inschrijvingen in het communicantenboek van de Evangelisch Lutherse gemeente in Weesp:
                1755 Johan Herman Honebecke (moeders naam)
                1762 Wilhelm Herman Börger
                1768 Herman Henrich Börger
 

Gedocumenteerde informatie is te vinden in:
700 Jahre Kirchenspiel Ueffeln-Balkum
Zur arbeit nach Holland door Birgit Nolte-Schuster e.a. ISBN. 3-00-007774-X
Hannekemaaiers en Kiepkerels door Korn. Mulder, ISBN 90 6148 256 9
 

Roelandus J W Burger, b. 1942 in Bergen op Zoom Nederland.
Parents
Roeland Burger, b. 1897 in Bergen op Zoom Nederland, d. 1978 in Bergen op Zoom Nederland. He married Maria J Kommers, married 1927 in Bergen op Zoom Nederland.
Grand Parents [Burger side]
Jan Herman Burger, b. 1849 in Amsterdam Nederland, d. 1929 in Bergen op Zoom Nederland. He married Helena van de Watering, married 1885. Helena van de Watering, b. 1857 in Bergen op Zoom Nederland, d. 1931 in Tilburg Nederland.
Great Grand Parents
Hendrik Burger', b. 1815 in Beemster Nederland, d. 1871 in Amsterdam Nederland. He married Gfietje Meijer, married 1845. Grietje Meijer, d. 1862.
Great Great Grand Parents
Johannes Hermanus Burger, b. 1786 in Breukelen Nederland, d. 1843 in Amsterdam Nederland. He married Clara Batist, married 1810. Clara Batist, d. 1825 in Amsterdam Nederland.
3rd Great Grand Parents
Johan Henrich Borger, b. 1744 in Ueffeln Deutschland, d. 1813 in Breukelen Nederland. He married Maria Scholte(n), married 1776 in Weesp Nederland. Maria Scholte(n), b. 1751 in Weesp Nederland, d. 1828 in Maarsseveen Nederland.
 

[onze betovergrootvaders Frans en Johannes Hermanus waren dus broers]

__________________________

[onderschrijvende is een nazaat van betovergrootvader Frans z'n andere broer Dirk Daniel]
 

From: Sonja Hermans
Date: Sun, July 29, 2012 9:40 am

Hallo Albert,
Mag ik mij even voorstellen.
Ik ben Sonja Hermans-de Vries geboren 27/11/1947 te Amsterdam en mijn ouders zijn Jellina Geertruida Burger en Justus Tames de Vries.
Ik ben een nazaat van Dirk Daniel Burger 1796/-1859.
Mijn opa was Cornelis Robertus Burger 1884/1929.
Een paar jaar geleden heb ik ook contact met Roland gehad.
Ik las op jouw site dat je koperslager bent geweest bij werkspoor net als mijn vader, hij is ook koperslager geweest bij werkspoor van 1929 tot 1946.
Daarna heeft hij bij de ADM gewerkt als chef koperslagerij.
Ik ben nu 4 jaar bezig met stamboom onderzoek ook van mijn vaders kant en de kant van mijn man.
Heb inmiddels al 10 stambomen en kwam nu op jouw site terecht.
Erg leuk om weer een ver familielid te vinden.
Ik heb nog 1 zus en zij is in 1966 naar Canada ge-emigreerd en woont in Port Moody.
De wereld is klein heh.
Hoop eens van je te horen.
Vriendelijk groet, Sonja.
 

Sonja de Vries, b. 1947 in Amsterdam Nederland.
Parents
Justus Tames de Vries. He married Jellina Geertruida Burger, b. 1911 in Amsterdam Nederland, d. 1996 in Bovenkarspel Nederland.
Grand Parents [Burger side]
Cornelis Robertus Burger, b. 1884 in Nederhorst den Berg Nederland, d. 1929 in Weesp Nederland. He married Reina Berends Hoekstra, married 1910 in Amsterdam Nederland, Reina Berends Hoekstra, b. 1888 in Groningen Nederland, d. 1981 in Amsterdam Nederland.
Great Grand Parents
Dirk Daniel Burger, b. 1854 in Nederhorst den Berg Nederland, d. 1936 in Amsterdam Nederland. He married Geertrui Prins, married 1877 in Amsterdam Nederland, Geertrui Prins, b. 1856 in Amsterdam Nederland, d. 1951 in Amsterdam Nederland.
Great Great Grand Parents
Johan Hendrik Burger, b. 1824 in Weesp. He married Johanna Maria Munckel, married 1851 in Nederhorst den Berg Nederland, b. 1816 in Amsterdam Nederland, d. 1897 in Nederhorst den Berg Nederland.
3rd Great Grand Parents
Dirk Daniel Burger, b. 1796 in Breukelen Nederland, d. 1859 in Nederhorst den Berg Nederland. He married Cornelia van Kooten, married 1819 in Breukelen Nederland, b. 1797 in Linschoten Nederland, d. 1876 in Nederhorst den Berg Nederland.
4th Great Grand Parents
Johan Henrich Borger, b. 1744 in Ueffeln Deutschland, d. 1813 in Breukelen Nederland. He married Maria Scholte(n), married 1776 in Weesp Nederland, b. 1751 in Weesp Nederland, d. 1828 in Maarsseveen Nederland.

__________________________

Nov 10, 2014 1:31 am
To:
Hallo Albert,
Wij zijn familie van elkaar.
Ik zal je mijn familie vertellen.
Ik ben Dirk-Jan Burger (03-10-1964 te Amsterdam geboren)
Mijn vader was Johannes Hendricus Burger, geboren te Bandung op 26-1-1918
Mijn moeder was Johanna Catharina Heepke, geboren te Amsterdam op 30-11-1934
Zij zijn in 1963 te Naarden getrouwd. Zij was zijn tweede vrouw, ik weet de naam van zijn eerste vrouw niet.
Mijn grootouders van vaders kant:
Johan Andries Burger (19-04-1890 te Amsterdam) getrouwd op 11-01-1917 met Catharina Cornelia Blankenzee (02-07-1886 te Amsterdam)
Mijn overgrootouders van vaders kant:
Johannes Hendricus Burger (12-06-1866 te Amsterdam geboren, getrouwd op 02-05-1889 te Amsterdam met Arendina Wubbegina de Vries (03-05-1864 te Emmen geboren, overleden 22-05-1927 te Amsterdam en aldaar begraven 27-05-1927)
Mijn betovergrootouders waren:
Johan Andries Burger (23-05-1829 te Amsterdam geboren) overleden 20 maart 1895 te Amsterdam en toen ook aldaar begraven
Getrouwd op 3 november 1853 met Johanna Elisabeth Petersen (25-03-1830 te Amsterdam geboren)
Vanaf hier is onze voorouderlijn hetzelfde wat betreft de Burger familie lijkt me
Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Burger
Eindhoven
 

mijn opa was jacobus johannes burger 1868 - 1916
zijn vrouw was mary mustard smith 1871 - 1942

mijn opa's broer was johannes hendricus burger 1866 - 1952
zijn vrouw was arendina wubbegina de vries 1864 -1927
hun zoon: johan andries burger geb 1890 was jouw opa
een andere zoon was johannes hendricus burger 1894 - 1980 welke was de opa van kees burger

het meeste wat ik weet van onze voorouders heb ik van kees geleerd
 

Dirk-Jan Burger, b. 1964 in Amsterdam Nederland.
Parents
Johannes Hendricus Burger, b. 1918 in Bandung lndonesie. He married Johanna Catharina Heepke, married 1963 in Naarden Nederland Johanna Catharina Heepke, b. 1934 in Amsterdam Nederland.
Grand Parents
Johan Andries Burger, b. 1890 in Amsterdam Nederland. He married 1917 Catharina Cornelia Blankenzee, b. 1896,
Great Grand Parents Johannes Hendricus Burger, b. 1866 in Amsterdam Nederland, d. 1952 in Amsterdam Nederland. He married 1889 Arendina Wubbegina de Vries, b. 1864 in Emmen Nederland, d. 1927 in Amsterdam Nederland.
Great Great Grand Parents
Johan Andries Burger, b. 1829 in Amsterdam Nederland, d. 1895 in Amsterdam Nederland. He married Johanna Elisabeth Petersen b. 1830 in Amsterdam Nederland.

__________________________
 

             Arthur Monkau, 1993:
             "Ik ben nu de oudste man in de familie."
             Van ons beiden ~
             een lange donkere man met grijzend kroeshaar;
             een korte blanke vent, haar in een staartje.
             "Mooi toch," zei hij, "volle neven."
             Zijn vader kwam uit Suriname;
             zijn moeder Amsterdamse ~ mijn vaders zus.
             Wij gingen samen op bezoek in Volendam.
             "Er waren toen," vertelde zij, "in Nederland nog maar negen negers."

             Niet als het scheldwoord in Amerika,
             maar gewoon een zwart mens.

             Arthur was fotograaf. Hij vertelde mij dat hij een vrouw heeft gehad "nog donkerder dan ik, . . . maar ik heb wel veel gezopen";
             Ik denk dat hij haar verloren had. Misschien is dit haar. kijk ook bij [Suriname] (in de Engelse taal)
             Jaren voor hij stierf stuurde ik het origineel van [Gilgamesh] naar hem met het verzoek: 'ik wil iets van je hebben' ~ maar ik heb niets van hem gehoord, en de foto is de enige te vinden op het internet
__________________________
 

~ nog iets van kees

"Hallo Albert, hier nog wat informatie die ik van de week tegen kwam."

"Op een Duitse site heb ik dit wapen gevonden.
"De naam Boerger of Börger is in Nederland verbasterd.
"Het fonetisch uitspreken werd uiteindelijk de naam BURGER."

'Rot, ein Kreuz Silber, über alles ein doppelköpfiger Adler, goldbekrönt und -bewehrt mit Brustschild Rot, darauf eine Binde (Wulst) Silber. Decken Rot-Silber, Helmkrone, zwischen zwei Hirschstangen Rot, eine oberhalbe Frau, silberbekleidet um den Kopf eine Binde mit abfliegenden Bändern Silber'

te deftig voor een burger, denk ik, en ben zeer twijfelachtig over dit wapen

 

 

de rode ster markeert waar het dorp Ueffeln is gelegen
ik heb een sterk gevoel dat het börger/boerger/burger geslacht [fries] is

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________
 

Verzonden: woensdag 24 augustus 2011
Aan: Eva Merete Holte
Onderwerp: RE: adolf martin wade
the world-wide web is an amazing thing
you found us through kees burger whom i didn't know either before my internet contact with him
his dad's paternal grandfather was a brother of my paternal grandfather, and i learned much from kees about our shared ancestors
we also appreciate learning of the previously unknown relatives descended from alona's maternal grandfather
with familial regards
albert
 

see [Eriksson] (in English)
 

Subject: RE: adolf martin wade
From: "C. Burger"
Date: Thu, August 25, 2011
To: albert, "Eva Merete Holte"
Thanks for the compliments.
You right what you saying about the www.
In the years you moved from Holland to Canada, you and your family traveled by boat.
It was the time that we talking about two different Worlds
Perhaps, you later came back for a visit to Holland by plane.
People where talking by sending postletter en after that we used the telephone.
Since the last ten / fifteen years are we connected with the computer.
We created a smaller World.
Groet Kees Burger
 

2011 08 25
in 1958 zijn wij met vliegtuig van amsterdam naar montreal gegaan en dan met de trein twee dagen door de 'prairies' en over de rocky mountains naar de westkust
het was een prachtige reis die een grote indruk van dit enorm grote land op mij maakte
ik heb ook in 1966 van west kust tot oost kust van canada de trein gereden
in 1963 heb ik voor negen maanden door europa gereisd met een eurail pass ~ met de trein van vancouver naar montreal, toen op de maasdam door de saint lawrence seaway en over de atlantische oceaan naar rotterdam
de volgende keer in europa was voor zes weken in 1993 voor een familie reunie in zweden, en familie bezoeken in nederland
alona en ik hebben in dat jaar wekenlang van het eene eind naar het andere van amsterdam gelopen en voor mij was het alsof de stad 'welkom thuis, jongen' tegen mij zei ~ toen wist ik dat ik altijd amsterdammer en nederlander bent en blijf ~ dat canadees zijn is voor mij dus maar alleen papierwerk
ik ben daarna nog een keer naar het trouwfeest van mijn neef johan andries tilgenkamp z'n zoon gegaan en in 2001 zat ik op 9 11 ook in amsterdam
dat was het einde van de gewone vertrouwde wereld voor mij
ik kan nu niet meer reizen en kan nauwelijks naar de stad 300km van ons kleine dorpje vandaan want ik kan niet gedijen dat ik een doel van wantrouwen door de staat ben gemaakt in zogenaamde veiligheids maatregels
alona met onze dochters en kleinkinderen zijn naar zweden en nederland geweest en de familie daar vroegen verbaasd waar de mannen waren
maar ik zal nooit meer dit dorpje verlaten
en daarom is dus ook het internet een echte zegen voor mij
albert

_________________________________________________________________
 

"Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit"
gecomponeerd door Johann Wilhelm Wilms (1772-1847) op een gedicht van Hendrik Tollens (1780-1856) ~ bij wikipedia
 

". . . ontneming van de nationaliteit [is] in strijd met de mensenrechten waarin ieder mens het recht heeft naar zijn land terug te keren en niemand willekeurig zijn nationaliteit mag worden ontnomen:" ( [Elisabeth Hans-Verhorst] in de krant Juni 2012)


Ik ben geen Nederlander meer. Ik moest het opgeven, afhankelijkheid zweren aan het Huis van Windsor, en dat van Oranje verloochenen. Ik heb nu dus Canadees staatsburgerschap, maar als ik eerlijk zou zijn moet ik bekennen dat dit alleen maar 'paperwork' is (zoals men in't Engels zegt).
 

Als ooit een oorlog tussen Canada en Nederland onstaat (lach niet, niemand had gedacht dat een strijd tussen Engeland en Argentinie zou gevochten worden tegen het eind van de 20e eeuw) dan moet ik in een kamp net als (nu) negentiger Yoshiko Hyodo ~ de vader van een goede vriend, en geboren en getogen in Powell River BC, maar 'interned' in WW II.
 

Want ~ echt, Nederlands bloed vloeit in mijn aderen en kan er nooit uit. Ik zal het vaderland nooit meer zien, want de zogenaamde 'security' die mijn ingeboren vrijheid aanvallen kan ik niet gedijen, en daarom ook niet meer reizen.
 

Mijn kinderen hun bloed is gemengd met Noors en Zweeds ('bruder folket') aan moederskant, Nederlands aan vaders; mijn kleinkinderen weten en voelen deze banden en nog meer, want in hun bloed stroomt ook Cree en Joods, en zij zijn echte Canadezen.

_____________________________________________
 

Ik heb mijn vaderland verlaten
en mijn moedertaal vaarwel gezegd
alles waar ik vroeger over praatte
heb ik nu naast me neergelegd

mijn koffer volgepakt met dromen
het noorden was ik kwijt geraakt
en nu ik hier ben aangekomen
ben ik kapot en kan niet meer gemaakt

Na zoveel rusteloze jaren
de reizen die ik ondernam
door dorpen, door steden

de idee van thuiskomst laat ik varen
het land waar ik ter wereld kwam
het is voor goed vergleden

 Stephan Bosch 2012 bij online gedichten

                 Maar ook Duits bloed vloeit in mijn aderen ~ van mijn voorouders die ooit uit de kleine vorstendommen welke onder Pruisen lagen naar de Nederlandse Republiek kwamen om hun levens te verbeteren.
                 Een Turk kan nooit een Nederlander zijn maar zijn kinderen wel. Mijn wijlen volle neef was een rasechte Amsterdammer van een Surinaamse vader. En de kinderen van de Hugenoten werden ook echte Nederlanders. Zo zal het ook wel gaan met die Marokkanen.
                 Mijn naam is Burger. Ik zal altijd het recht tot de poort houden, en geen ambtenaar mag mij tegen staan.
                 In 1961 [Garry Davis] schreef 'The World is my Country: the adventures of a world citizen'. Hij was geboren 1921 in de USA, was een piloot in WW II maar gaf zijn staatsburgerschap op in 1948. He reisde de wereld met een zelfgemaakt wereld paspoort. "The new formula then for economic democracy and freedom for one and all becomes," schreef Davis, is "World Citizen = World Owner. Either nations are sovereign or humanity is."
                 Dat is misschien het beste antwoord aan de kwestie van het 'beroven' van het Nederlandse staatsburgerschap.
_________________________________________________________________
 

in de vroege jaren van de oorlog verhuisde mijn family vanuit de jacob van lennepstraat aan de rand van de jordaan ten noorden van de bilderdijkstraat naar jacob van lennepkade 346 twee hoog ~ uiterst links op deze foto door ruud sint in 2009 genomen
geheel rechts hoek lootstraat een markant gebouw waarin sinds het begin van de eeuw een fijnhout stoomzagerij dat in mijn jongenstijd het aanzicht gaf van de foto hieronder uit 1959


langs de kade, vaak tot pal voor ons huis, lagen dekschuiten (soms wel twee rijen naast elkaar) beladen met reusachtige boomstammen waarop wij jongens (en meisjes) graag speelden doch het verboden was, en een wacht er een scherp oog op hield
natuurlijk viel er wel eens een kind in de gracht waarvoor de kruidenier op de hoek een zelden gebruikte reddingslijn (een dreghaak aan een lang touw) van de gemeente had gekregen ~ meestal werden ze uit het water gehaald met een bezem of bij de haren
maar het kon echt gevaarlijk zijn als watervoertuigen met hun zog de schuiten van de wallekant drongen en tussen wal en schuit ruimte kwam waarin men kon vallen
andere geliefde speelterreinen waren het dichtbij gelegen vondelpark, het opgespoten zandland aan de kade bij het olympisch stadion, bosplan en het nieuwe meer, en het museumplein met de duitse bunkers die niet tot 1953 werden opgeblazen

rechts een tekening van het museumplein door Piet Spijkers van 1949 uit het stadsarchief:

                 "Tijdens de Duitse bezetting was het Museumplein in een ware vesting veranderd met bunkers en prikkeldraad. Vanaf mei 1943 werden ter verdediging van de Duitse instellingen op het plein betonnen bunkers en prikkeldraadversperringen aangelegd. Als hoofdkwartier van de Duitsers werd naast het Concertgebouw een speciale bunker gebouwd. Voor gewone Amsterdammers was het Museumplein verboden gebied geworden."
aan de overkant van de gracht, schuin tegenover ons huis, stond de St. Vincentiuskerk (gebouwd in 1901) op de hoek met de staringstraat
met name wegens de hoge toren (ongeveer 67 m) was dit een zeer markante kerk dat eind jaren 1980 werd buiten gebruik gesteld en gesloopt in 1989
de grote klok luidde de uren en elk kwartier een enkele slag terwijl zondaags de klokken riepen de katholieke gemeenschap naar de missie
 

job van nes maakte de foto hieronder door het van lennepkanaal vanaf de kostverlorenvaart kort voor de sloop
woonboten lagen er niet in mijn tijd 

      ik ging naar de christelijke prinses juliana school in de brederodestraat waar voor de klas kaarten hingen van nederland en palestinie ~ links, photo met "Juffr. v. Duuren" (1949?)
     ik dacht dat ik misschien het jochie rechts van de juf was maar hij is aangeduid als 'schildmeyer' door freddie kremer (derde links van de juf, en die ik me nog herinner en waarschijnlijk de foto heeft geplaatst op www.schoolbank.nl), en niemand anders geidentificeerd heeft ~ zelfs niet de meisjes: "Kan me goed herinneren o.a. de meisjes Ferdi Kraaykamp, ..." schreef freddie ondermeer, de rest kan ik niet lezen zonder school bank 4 eurocent per dag te betalen
misschien ben ik het jongetje geheel links, achterste rij, maar denk dat ik toen al een bril droeg  


boven ~ 1957, dagelijks op de fiets naar werk
(photo: eddy posthuma de boer)

links ~ 1959, betonvlechters handen (photo: kors bennekom)
                 nadat het lagere onderwijs was afgemaakt wilde ik als kind uit een arbeiders omgeving een vakopleiding krijgen maar ik moest veertien jaar oud zijn om dat te beginnen en moest dus naar de middelbaar uitgebreid lager onderwijs klassen op dezelfde school ~ maar dat wilde ik niet en heb het meeste jaar weggespijbeld met lezen op zolder
                 ik kreeg een goede opleiding tot [koperslager] by [werkspoor]
                 het eerste was een basis jaar in een school op het werkterrein met halfdaagse klassen en de andere halve dag in een werkplaats waar alle leerlingen door vakken gingen als timmeren, smeden, bankwerker, machinewerker, en wij elk een metalen kist moesten maken met al ons gereedschap van hamers en zagen tot beitels en kompassen
                 na dit basisjaar werd verteld dat ik naar de koperslagerij ging ~ niemand vroeg mij iets maar ik vond het best denkend dat de leraren wel wisten wat ze deden ~ en zo was het ook; daarna hield ik arbeiders uren (48 uur per week) waarvoor 23 cent per uur loon wekelijks contant werd betaalt, en na drie jaar als leerling slaagde met mijn proefwerk
                 ik heb nooit een dag in canada mijn vak kunnen oefenen (om een baan te krijgen moest je in de 'union' zijn, en om in de 'union' te komen moest je een baan hebben), maar alles dat mijn vakmeesters mij geleerd hebben bleef mij levenslang baten

staking 1958 tegen ontslag van 400 arbeiders
                 ik wist het hiet toen ik Nederland verliet in 1958, dat de nederlandse kultuur met haar verzorgings staat en overleg economie waarschijnlijk op een hoogtepunt stond, maar kort na mijn vertrek begon de nederlandse samenleving sterk te veranderen
                 de wijlen [Pim Fortuyn] heeft ~ denk ik ~ de beste analyse over deze ontwikkelingen
_________________________________________________________________
 

 

 

 

 

 

 

mijn pa was een aardappel venter die met paard en wagen langs de huizen ging, waar hij bij zijn klanten belde en dan riep: 'aereppelman!'  

 

 

 

op de kleuterschool in de kattenlaan ~ een mooie school in mijn herinnering met interessant speelgoed, waar ik toch niet graag verbleef
een beeld dat mij nog bijstaat is van iemand met gesprijde armen die mij de weg wilde versperren toen ik de school uit rende  

 

 

1959: de producten van mijn eerste tuin ~ bonen en meer bonen
als een geboren en getogen amsterdammer wist ik van niets als het over tuinieren ging, maar ik heb al de zaadpakjes zorgvuldig gelezen
door de jaren hebben wij in enorm grote tuinen aardappels en groenten geteeld voor ons gezin

_________________________________________________________________
 

geboortedag / birthday
mclennan canada

Gregory Albert Gullion Burger

        2010 11 06         9:50         six pounds, seven ounces

daddy's little greg; opa z'n [albertje]
at home in faust 15:30

_______________________
 

Academic Genealogy