Home  Albert  News  Purchase  Gallery  Contact  Writings  Links

2013 03 16

De Ontwikkeling van Europa in Kaart
met speciale aandacht op de Lage Landen

The History Atlas of Europe:
from tribal societies to a new Europea unity

by Ian Barnes and Robert Gudson
1998 Macmillan, Inc

Cartography: Peter Gamble, Elsa Gilbert, Peter A B Smith,
Malcolm Swanston, Isabelle Verpaux, Jonathan Young

 


de Lage Landen voor de Romijnen
speel een ['movie clip'] van de Nederlandse geografie vanaf 5 500 voor onze jaartelling tot heden


in de eerste millennium voor Christus de 'stad-staten' in Italie
waren nog niet tot het toekomstige Romijnse Rijk gevormd
en Keltische stammen leefden in geheel mid-Europa
voor de meer uitgebreide mythe-geschiedenis van de Teutonen tot en met de Romijnen,
lees ook ['In the Beginning'] en 'the earliest [Europeans]' (in de Engelse taal)


Rome had het laatste Keltische bolwerk in een bloedbad veroverd in ad78:
de Druid Vrijplaats Mona Insvla (Isle of Anglesey, Gwynedd) ~
het begin en eind van de Keltische Weg welke zich voor eeuwen van tempel tot tempel
door Europa had gekronkeld tot de Zijde Weg naar het Verre Oosten


ongeveer ad300 strekte het Romijnse Rijk noord tot de Rijn
Angelse en Saksische stammen begonnen Britannie Angelsaksisch te maken
terwijl de Kelten naar west en noord werden verdrongen


na de campagnes van Romijnse keizers was bij ad400 ook Britannie bezet
maar de grote rivieren in de Lage Landen werden maar voor korte tijd overgestoken
alleen de [Friezen] wisten zich te handhaven


na de val van het Romijnse Rijk omstreeks ad500 of zo
lag een Frankisch Koninkrijk over de voormalige Romijnse provincien van Gallie
en de 'kleine ijstijd' dwong de noordelijke Teutonische stammen tot een
grootschalige volksverplaatsing dat heel de Europeaanse kaart hertekende


een Heilige Romijnse Kerk nam in geest de plaats van het Romijnse Rijk,
en bij ad800 het Frankische Koninkrijk had een keizer
(gekroond door the Kerk: Karel de Grote ~ oftewel de Engelse Charlemagne)
welke heersde nog in naam als het Heilige Romijnse Rijk
~ nu ook in de noordelijke Nederlanden


de Lage Landen lagen bij ad1100 geheel onder het beheer van een
Koninkrijk van Duitsland dat blikte nog steeds terug naar de Romijnse staat van de oudheid


handel bij land en zee had een grote invloed op het vormen van gebieden met of zonder staatsrechten
maar een Heilig Romijns Rijk bleef bestaan met haar machtspunt (ongeveer ad1300) tijdelijk nog in Duitsland
over eeuwen van eindeloze strijd voor dijnastie en land veranderde de nationaliteit
van hen welke over de Lage Landen zouden heersen
tot een revolutie tegen Spaanse bezetters en de opzet van de [Republiek]


de Verenigde Provincien wisten zich te handhaven als een republiek
in een Europeaanse oceaan van monarchies
tot een invasie door Napolean ad1795 waarbij het 'Romijnse Rijk' ook tot een eind kwam


Napoleon viel, de macht van Frankrijk werd sterk vermindered
en een 1814 Verdrag van Wenen herstelde (eigenlijk voor het eerst) de verenigde provincies
in het Koninkrijk der Nederlanden


een opstand in 1830 riep de onhafhankelijkheid van Belgie uit
en 1919 (na een Verdrag van Versailles) zag de Lage Landen weer geschijden
nu in Koninkrijken van Belgie en de Nederlanden


het stroomgebied van de grote rivieren delta
dat vormt de Lage Landen in de moderne tijd

see also [the Low Lands] (in English)