Home  Albert  News  Purchase  Gallery  Contact  Writings  Links

2011 06 07

[Geert Wilders]  [Pim Fortuyn]                

             

___________________________________________________________________

              Fitna, ook wel de Koranfilm van Geert Wilders genoemd, is een zestien minuten durende Nederlandse korte film en bevat kritiek op Islam. De film bestaat uit compilaties over de Koran, afgewisseld met archiefbeelden.
              Fitna (Arabisch) betekent beproeving en is een zeer breed begrip ~ oorspronkelijk 'in het vuur verhitten van goud en zilver om dat op echtheid te toetsen'. In de Koran wordt het woord gebruikt om het gevaar te omschrijven dat moslims terugkeren naar het veelgodendom of het heidendom. Zo is iemand die fitna zaait in de ogen van moslims een groter kwaad dan een moordenaar. In het algemeen staat fitna nu voor 'het kwaad'.
              De film begint met het tonen van één van de betwiste Deense Mohammedcartoons op een bladzijde van de Koran. Mohammed draagt daarop een tulband met een bom. Het gaat over een aantal aspecten van Islamitisch extremisme in de wereld. Hiervoor worden vertaalde citaten uit de Koran afgewisseld met videobeelden uit de recente geschiedenis, waarbij extremistische moslims betrokken waren: de aanslagen van 11 september 2001, de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004, de terroristische aanslagen in Londen van 7 juli 2005, en de moord op Theo van Gogh. Het schetst een beeld van de invloed van Islam op Nederland. Voorts wordt in een tekst de strijd tegen Islam als een soortgelijke strijd neergezet als de strijd tegen nationaalsocialisme en communisme.

Geert Wilders ~ Engels
Geert Wilders ~ Nederlands
~ niets over de film hier
geen officieel site voor de film
op het wereld-wijde-web
~ internet censuur?

rechts:
'joden aan het gas'

Fitna kan hier gezien worden: the fitna, en the movie fitna
___________________________________________________________________

Ruud Sint uit Nederland:
'Wij ervaren Wilders aan den lijfe'
'Pim Fortuin was van een heel ander kaliber'
              Wij ervaren Wilders aan den lijfe. Persoonlijk denk ik dat Wilders handig gebruik maakt van de algemeen heersende opvattingen maar niet meer is dan een persoon die tegen schenen aanschopt maar waar je echt niets van hoeft te verwachten als Premier. Alleen daardoor wordt hij gedoogd binnen de Tweede Kamer.
              Professor Pim Fortuin was van een heel ander kaliber. Hij was van 1990 tot 1995 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus universiteit en wist waar hij het over had en kon dit ook verdedigen. Pim werkte zich in de kijker bij politiek Nederland. Door zijn manier van debatteren en z?n opvallende stijl viel hij op en maakte duidelijk dat z'n missie het premierschap was en dat dat ging lukken ook werd al gauw duidelijk. Lijst Pim Fortuyn werd in februari 2002 opgericht. Zijn partij haalde op 15 mei 2002 26 zetels binnen. Dit was dus al een unicum binnen de Nederlandse politiek en het was toen al duidelijk dat Pim geschiedenis ging schrijven. Als ik nu kijk naar de Europese Unie dan denk ik dat Pim die door z'n opvattingen duidelijk in de weg stond. Ondanks de kritiek bekende zelfs zijn tegenstanders dat Pim het talent bezat om stem te geven aan de bestaande onlustgevoelens onder de bevolking en dat ook nog eens deed in een taal die de mensen aansprak, en ook de tegenstanders van Pim. Van hem werd gezegd dat hij de politieke verhoudingen wakker heeft geschud en dat hij het Haagse 'regentendom' in het hart heeft getroffen. Vraagstukken die voorheen politiek incorrect waren werden aan de kaak gesteld en zijn bespreekbaar(der) geworden. Sommige idee-en van Fortuyn zijn dan ook door politieke partijen, waaronder initiële tegenstanders, overgenomen. Met name zijn analyse van de 'falende overheid' is overgenomen door de heersende politieke stromingen. Zie daarvoor bijvoorbeeld de 'Code Interbestuurlijke Verhoudingen', een document waarin het rijk, de provincies en de gemeenten hebben vastgelegd wat zij als overheden moeten doen om de onvrede van de burger over het functioneren van de overheid aan te pakken (Code Interbestuurlijke Verhoudingen, Den Haag 2005, Ministerie van Bzk, IPO en VNG.)
              Ook grote invloed hebben Fortuyn's felle kritiek op de islam en zijn bestrijding van het multiculturalisme gehad op de publieke opinie en het politieke landschap na hem (de Fortuyn-revolte). Tegenwoordig is de Nederlandse politiek veel meer gepolariseerd dan voorheen gebruikelijk was, vooral wat betreft thema's als immigratie en integratie. Er is diepe verdeeldheid of de multiculturele samenleving mag worden beschouwd als verrijking of ramp, en over de mate waarin assimilatie van nieuwkomers ge-eist mag worden. Vanuit deze thema's komen de begrippen allochtonen en autochtonen voor. Ik zou graag een andere omschrijving gebruiken maar weet die niet zo gauw te vinden, tenminste niet een omschrijving die duidelijk de lading dekt.
              Als iemand dus in zo'n korte tijd zoveel invloed heeft bij voor en tegenstanders is hij dus gevaarlijk voor sommige mensen. Als de politie dus een onderzoek doet naar een moord dan gaan ze uit van belangen en als ik kijk wie het meeste belang hadden bij de dood van Pim Fortuyn kom ik steeds weer in Den Haag terecht.
              Als ik Pim vergelijk met Geert Wilders loopt de vergelijking op zich al mank maar ik kan me tevens niet onttrekken aan het feit dat vergeleken met Pim, Geert Wilders niet meer is dan een clown. Hij speelt in op bepaalde problemen bij bepaalde bevolkingsgroepen zonder ooit de capaciteiten te bezitten om daar daadwerkelijk wat aan te doen.
              Pim had die wel en daarom moest hij dood. Hij stierf dan ook vlak voor de tweede kamer verkiezingen en ook dat sterkt mij in mijn gedachte dat de dood van Pim opgezet was. Hij had die verkiezingen glansrijk gewonnen en was vanuit het niets Premier geworden.
              Zover is het echter niet gekomen.
Januari 2010

Lijst Pim Fortuyn: "Hoewel wij als landelijke Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn (LPF) niet meer in het Parlement zijn vertegenwoordigd, willen wij de landelijke contacten en de opgebouwde kennis in het land niet zomaar laten liggen. Bovendien wachten velen burgers in dit land op uitvoering van het gedachtegoed welke wijlen Pim Fortuyn heeft nagelaten."

"Pim ... bedankt voor alles" ~ een anoniem commentaar op Pim Fortuijn:
"Een man een man ... een woord een woord!
"Door een zieke gek ... een woord vermoord!"

Pim Fortuyn ~ alles over de man die Nederland wakker schudde

 

lees meer over de moord van [Fortuyn] en de gevolgen hiervan  

 

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van spreken
beeldwerk te Rotterdam
___________________________________________________________________

Hamas, Hamas. Alle Joden aan het gas.

Rotterdam
              Oud-politieman Ton van Dordt kwam een demonstrerende groep in Rotterdam tegen. "Ze schreeuwden 'Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas', de meesten waren snotjongens van een jaar of twaalf. Ze werden aangevoerd door twee volwassenen. Agenten die de groep in de gaten hielden, deden er niks aan!"
              Hij vroeg aan de jongens of ze het normaal vonden om zulke kwetsende teksten te roepen. Toen trapten ze tegen zijn fiets en bedreigden hem. De agenten kwamen volgens Van Dordt toen opeens wel in actie. Hij werd vermanend toegesproken en gevraagd zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken.
              "Ik wist niet wat me overkwam", foeterde Van Dordt. "Ik kreeg zowaar te horen dat ik degene was die een relletje veroorzaakte. Volgens de politie was de groep al twee uur lang zonder problemen aan het protesteren. Ik was degene die de zaak had doen ploffen."
uit de Krant

Enschede:
              "Gisteren heb ik ook het twijfelachtige genoegen mogen smaken hier in Enschede een demonstratie bij te wonen tegen het afschuwelijke onrecht dat Israel heet. Vanzelfsprekend trad de politie niet op.
              "Effectiever hadden de politiek correcte leugens over islam = vrede niet ontmaskerd kunnen worden. En effectiever had niet aangetoond kunnen worden dat de Nederlandse politie niet in staat of bereid is de wet naar behoren te handhaven.
              "Het is een schande dat in een land waar 105.000 van de 120.000 joden in de gaskamers zijn vergast, mensen die oproepen tot het vergassen van joden ongestraft hun gang kunnen gaan."

Utrecht:
              "Enkele honderden Marokkaanse jongeren [scandeerden] donderdagavond in het centrum van Utrecht. 'Dat is globalisering,' zegt oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn. 'Elementen uit wereldconflicten zie je terug in Europese steden.'
              "Wat zou hij vinden als een aantal jongeren uit Venlo had gezegd: 'Drijf alle moslims de zee in'?"

in een Elsevier blog